Општи услови

Добредојдовте на KupiMoment.mk. Со вашиот пристап во е-продавницата, се согласувате со општите одредби објавени подолу. Ве молиме прочитајте ги внимателно. KupiMoment.mk е е-продавница каде ќе можете да купувате најразлични оригинални подароци од широкиот асортиман поделен во неколку категории. За што и да се одлучите, Вашето задоволство е 100% гарантирано.

 

ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Заштитата на вашите лични податоци подетално е опишана во делот Заштита на лични податоци

 

ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИЈА

Со вашата посета на KupiMoment.mk или со испраќање на е-порака, воспоставувате електронска комуникација со нас. Од наша страна може да добиете повратен одговор преку е-пораки и/или известувањата ќе бидат прикажани на веб страницата. Со регистрацијата добивате можност за известувања за промоции, попусти, акции и нови производи. Доколку не сакате да ги добивате овие информативни билтени, Ве молиме да не известите.

Регистрираните членови на KupiMoment.mk се согласуваат да добиваат информативни и промотивни билтени, во кои меѓу другото ќе бидат застапени и содржини поврзани со понудите од нашите партнери.

 

ВАШЕТО КОРИСНИЧКО ИМЕ И ЛОЗИНКА

Доколку ја употребувате оваа веб страница, одговорни сте за одржување на приватноста на вашето корисничко име и лозинка, како и за ограничен влез во вашиот компјутер и се согласувате да ја преземете одговорноста за сите активности кои ќе се одвиваат со вашето корисничко име или лозинка. Продажбата на малолетни лица под 18 годишна возраст не е дозволена без надзор од родител, односно доколку имате под 18 години, можете да ги користите услугите на KupiMoment.mk единствено со придружба на родител или старател, кој ќе одговара за плаќањето со неговата дебитна или кредитна картичка.

 

УПОТРЕБА

Примарна цел при прибирање на личните информации е да Ви обезбедиме сигурно, лесно и ефикасно искуство. Вие се согласувате дека можеме да ги користиме вашите лични податоци за:
– Да ви ги овозможиме услугите и поддршката кои ќе ги побарате
– Решавање на спорови или решавање на проблеми
– Оневозможување на евентуални забранети или илегални активности
– Прилагодување, мерење и подобрување на нашите услуги и содржина на веб страницата
– Споредување на точноста на дадените информации со трети страни

 

КОМЕНТАРИ, ПРЕГЛЕДИ И ДРУГА СОДРЖИНА

Посетителите можат да објавуваат искуства, забелешки за производите или да објават идеи, коментари, прашања или други информации се додека содржината на истите не е нелегална, заканувачка, навредлива или може да повреди трети лица. Исто така, коментари со политичка содржина, масовни пораки, реклами и слично, категоризирано како „spam“ се забранети. KupiMoment.mk ќе ги отстрани сите пораки за кои ќе процени дека се во горенаведените категории.

 

ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ

За сите производи направен е обид да се опишат најблиску и најточно што може. Сепак, KupiMoment.mk не гарантира дека описите на производите се комплетни, точни или без грешки. Доколку производот понуден и добиен од KupiMoment.mk не е во согласност со описот, ваше право е да го вратите неоштетен и неупотребен.

 

ЦЕНИ

Сите цени на сајтот се изразени во денари и не ги вклучуваат трошоците за пакување и дистрибуција. Трошоците за пакување и дистрибуција се прикажуваат во вашата кошничка пред потврдување на нарачката и извршување на плаќањето.

 

АВТОРСКИ ПРАВА

Сите содржини на овој веб портал, како текст, слики, лого, икони, дигитални преземања и софтвер се во сопственост на KupiMoment.mk и секоја употреба на истите за иста или слична дејност се казнува со закон.

 

ОГРАНИЧУВАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТ

KupiMoment.mk ги презема сите расположиви мерки да овозможи највисока сигурност и безбедност на веб страницата. Меѓутоа, не можеме да гарантираме дека е невозможен пристап на хакери, компјутерски вируси и слично со што и Вие би биле засегнати. Вие се согласувате да ја употребувате нашата веб страница на сопствен ризик.

KupiMoment.mk не обезбедува гаранција или враќање на производи и/или парични средства за производи или услуги кои не се купени од нашата веб страница.

 

ЗАКОНСКИ ОДРЕДБИ

Со посетата на KupiMoment.mk се согласувате со овие општи одредби, политиките спомнати во овие општи одредби и со сите релевантни закони на Република Македонија.

ПОЛИТИКИ И ИЗМЕНИ

Ве молиме погледнете ги нашите политики, поставени на веб страницата. Овие политики исто така нудат одредби кои се однесуваат на посетата на веб страницата. KupiMoment.mk го задржува правото да прави промени на веб страницата, политиките и општите одредби во било кое време.

 

СОДРЖИНА НА КОМЕНТАР

Се препорачува коментарите на KupiMoment.mk да бидат во согласност со содржината на сајтот. Препораки и правила за коментарите:

– Најдобро е да се внесуваат коментари кои го изразуваат личното мислење на корисникот во однос на одреден производ кои се напишани на културен и разбирлив начин.
– Се забранува навредливо критикување на личното мислење на друг корисник само затоа што не се совпаѓа со вашето.
– Не се дозволени коментари кои содржат навредливи содржини во однос на расна, етничка, партиска или религиозна припадност.

 

ЕЛЕКТРОНСКА ФАКТУРА

Со секоја успешно извршена нарачка и уплата од системот на KupiMoment.mk по електронска пошта ќе добиете електронска фактура која има третман на валидна оригинална фактура. Во случај кога купувањето е извршено од правно лице кое има потреба од испечатена фактура (со печат и потпис), истата ќе може да ја добие во просториите на ИВОТЕ ДОО СКОПЈЕ, ул.Мајаковски 2/4, 1000 Скопје.

Претходно наведените правила се воведени за што поуспешна соработка и комуникација со нашите корисници како и добра интеракција меѓу корисниците.