Политика за испорака

KupiMoment.mk има склучено договор за соработка со повеќе фирми за дистрибуција на пратки. Нарачаните производи ќе ви бидат доставени со испратница, а електронската фактура за извршеното плаќање ќе ја имате веќе добиено по електронска пошта. Купените производи ќе Ви бидат доставени до адресата која сте ја навеле како адреса за испорака. Трошоците за испорака се пресметуваат според избраниот начин на испорака, и во зависност од моментални акции или промоции на KupiMoment.mk. Динамиката на испорака ќе зависи од начинот на испорака кој сте го избрале.

На денот на испораката, доколку претставникот за испорака не успее да Ве најде и да Ви ја предаде пратката ќе Ви биде доставена писмена информација за направениот обид. Доколку порачаниот производ не може да Ви биде испорачан од наша страна, ќе бидете контактирани со употреба на податоците кои ги имате доставено при регистрацијата. Ве молиме внесете и ваш телефонски број. Истиот единствено би бил користен за координирање на испорака на производите при купување.

Kupimoment.mk не врши испорака за време на викенди.
*Компаниите за достава со коишто соработува Kupimoment.mk, не работат за викенди.
**Доколку е потребно да се направи достава надвор од територијата на град Скопје, испораката не е возможно да се направи во тековниот ден.