Политика за враќање

KupiMoment.mk обезбедува враќање на производи и средства единствено за производите кои се купени и платени од KupiMoment.mk под долу наведените услови:

– Производот, кој е неотпакуван и неупотребуван може да се врати во рок од 1 ден, заедно со приложената фактура и испратница и истиот може да го замените со нов. Во овој случај, Ве молимe да не информирате за Вашето барање и да го доставите на адреса: TC Ramstore Mall, Бул. Кирил и Методиј 13, 1000 Скопје; ramstoreshop@kupimoment.mk 02/3130 170; 075 360323 или во TC Capitol Mall & Residence, Бул. Јане Сандански 71А, 1000 Скопје; capitolshop@kupimoment.mk 02/3176 900; 076350576.

– Во случај да барате враќање на паричните средства, тоа можете да го остварите само доколку производот го вратите неупотребуван и во оригиналното пакување, со приложена фактура и испратница во период од 7 дена од приемот на производот. Парите ќе Ви бидат префрлени на истата банкарска сметка која сте ја користеле при плаќање на производот, со задршка на трошоците за банкарски провизии, пакување и дистрибуција.

– Во случај кога ќе се забележи дека производот е користен, отпакуван (изваден од амбалажа) или е оштетен, но не од наша страна, тогаш износот на вратените средства ќе биде намален од 50 – 80% од цената на чинење.

KupiMoment.mk има резервирано право да ја менува Политика за враќање на производи и парични средства. Сите ревизии или промени ќе стапат во сила веднаш со нивното објавување на веб страницата KupiMoment.mk. Нашата политика за враќање на производ и парични средства, е достапна на нашата веб страницата. Ви препорачуваме при секоја посета на веб страницата да ги погледнете објавените измени од Политиката за враќање.